Kredyt gotówkowy - szybka pożyczka gotówkowa online

Kredyt gotówkowy – kalkulator i oferty pożyczek gotówkowych

Kredyt gotówkowy pod wieloma względami jest podobny do pożyczki, a niekiedy nawet do chwilówki online. Sprawdźmy, co odróżnia takie produkty i z jakimi kosztami dla klienta wiąże się zaciągnięcie kredytu gotówkowego?

Pożyczki chwilówki online – kredyty chwilówki przez internet

Co to jest kredyt gotówkowy?

Podstawowym produktem kredytowym oferowanym przez banki jest kredyt gotówkowy. Takie zobowiązanie udzielane jest w formie pożyczki gotówkowej czy kredytu konsumenckiego. Pozwala on na realizowanie dowolnych celów finansowych przez klientów, ponieważ banki nie wymagają, by podawać we wniosku, na co zostanie on wydatkowany.

Podstawą prawną dla kredytów gotówkowych są przepisy Prawa bankowego. Według nich takie zobowiązanie udzielane jest na podstawie pisemnej umowy, o ile chodzi o kwotę co najmniej 1000 zł.

Kredyt gotówkowy – podstawowe informacje

Kredyty gotówkowe mogą przybrać formę:

 • pożyczki ratalnej,
 • kredytu udzielanego w ramach karty kredytowej,
 • limitu na koncie osobistym,
 • kredytu gotówkowego online.

Zdecydowana większość kredytów gotówkowych określana jest także mianem kredytów konsumenckich. Art. 3. Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim wskazuje, że takim zobowiązaniem jest umowa dotycząca kredytu nie większego niż 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż polska. Kredyt w banku udzielany jest klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W dalszych przepisach tej samej ustawy można przeczytać, że umową o kredyt konsumencki będzie w szczególności umowa kredytu bankowego.

Jeśli przyjmiemy, że kredyt gotówkowy to kredyt konsumencki, to ma on kilka cech charakterystycznych, takich jak:

 • dowolny cel wydatkowania środków,
 • uproszczona procedura udzielania zobowiązania,
 • elastyczny okres kredytowania, od kilku miesięcy do nawet 10 lat,
 • stosunkowo duża kwota zobowiązania, mieszczącą się w przedziale od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Warto zwrócić uwagę na to, że tylko banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą udzielać kredytów osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

Jak uzyskać kredyt gotówkowy online?

Obecnie coraz więcej banków ma w swojej ofercie kredyty gotówkowe online. W którym banku można zaciągnąć takie zobowiązanie całkowicie przez internet? Z pewnością w wielu, ponieważ takie instytucje w wyniku pandemii COVID-19 musiały zmienić swoje podejście do kwestii przeprowadzania procesu kredytowania. W efekcie nawet klienci, którzy wcześniej zobowiązani byli pofatygować się do banku celem zaciągnięcia kredytu gotówkowego, teraz wszystkie sprawy formalne z tym związane mogą załatwić przez internet.

Pożyczki bankowe i kredyty gotówkowe w bankach w pierwszej kolejności udostępniane są online klientom, którzy mają dostęp do bankowości elektronicznej w tej samej instytucji finansowej. Jest to spowodowane tym, że łatwiej zweryfikować ich tożsamość czy wiarygodność na podstawie historii rachunku, do którego bank ma dostęp.

Jeśli zaś chodzi o oferty kredytowe kierowane do nowych klientów banków, to najczęściej należy najpierw założyć konto osobiste w danej instytucji, by później móc zweryfikować swoją tożsamość, np. przelewem jednorazowym, wnioskując przez internet o pożądany produkt. Obowiązkiem klienta chcącego ubiegać się o takie zobowiązanie jest złożenie elektronicznego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do banku. Umowa kredytowa może być zawarta na odległość za pomocą bankowości elektronicznej, kuriera lub klient może być zaproszony do najbliższej placówki bankowej celem złożenia na niej swojego podpisu.

Kto może wziąć kredyt gotówkowy?

Uprawnionym do zaciągnięcia kredytu gotówkowego może być osoba fizyczna lub prawna, która ma odpowiednio wysoką zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami i pozostałymi naliczonymi opłatami. Wśród innych ważnych warunków do spełnienia przez potencjalnych klientów, którym zależy na otrzymaniu pożyczki gotówkowej czy kredytu gotówkowego, są:

 • ukończenie 18. roku życia,
 • uzyskanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie dobrej historii kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej (BIK),
 • złożenie formalnego wniosku kredytowego, wraz z wymaganymi załącznikami.

Udzielenie kredytu gotówkowego jest uznaniowe, co oznacza, że banki nie mają obowiązku przyznania go każdemu, kto złoży wniosek. Jedna instytucja finansowa odmówi wypłaty środków, a inna udzieli zobowiązania finansowego.

Jakie są korzyści kredytu gotówkowego?

Dzięki uzyskaniu kredytu gotówkowego klient może zrealizować dowolne cele, a bank nie może mu ograniczać możliwości spożytkowania uzyskanych pieniędzy. Otrzymaną kwotę można przeznaczyć nawet na spłatę rat innych zobowiązań, choć nie jest to najlepsza decyzja ze strony kredytobiorcy, ponieważ łatwo może on przez to wpaść w tzw. spiralę zadłużenia.

Dzięki promocyjnym ofertom na tanie kredyty gotówkowe online bez wychodzenia z domu można uzyskać pieniądze z banku z wypłatą na wskazane konto i zapłacić za takie zobowiązanie możliwie jak najniższe odsetki.

Czego potrzebuję, aby wziąć kredyt gotówkowy?

By móc zaciągnąć korzystny kredyt, z niskim oprocentowaniem, należy wyszukać odpowiednią propozycję. Zobowiązania z niskim oprocentowaniem często oferowane są nowym klientom, celem przyciągnięcia ich uwagi. Z drugiej strony, atrakcyjny kredyt może być zaproponowany także dotychczasowemu klientowi, z którym współpraca z bankiem układa się bardzo dobrze.

Dokumentem, na podstawie którego możemy się ubiegać o kredyty gotówkowe jest wniosek składany na formularzu bankowym. By móc zaciągnąć zobowiązanie, należy jeszcze złożyć zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów, choć niektóre instytucje mogą zażądać np. wyciągu z konta z kilku ostatnich miesięcy dla potwierdzenia odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej zainteresowanego ofertą.

Kredyt gotówkowy a pożyczka pozabankowa

Pod względem formalnym istnieje wiele cech odróżniających pożyczki gotówkowe w bankach od ofert pozabankowych. Instytucje bankowe udzielają zobowiązań na podstawie przepisów Prawa bankowego czy ustawy o kredycie konsumenckim. Do takiego działania uprawnione są wyłącznie banki, których działalność regulowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Z kolei chwilówki online, czyli pożyczki gotówkowe pozabankowe, oferowane są przez firmy działające poza sektorem bankowym, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Przyznawane są one nawet w trybie online, przy uproszczonym procesie kredytowym.

O ile wszystkie banki przy udzielaniu kredytów gotówkowych sprawdzają wiarygodność klienta w BIK-u, o tyle firmy pozabankowe robią to rzadko, a jeśli się na to decydują, to nawet przy negatywnych wpisach w BIK-u klient ma szansę na uzyskanie pożyczki.

Jak długo trzeba czekać na decyzję kredytową?

Niektóre banki udzielą korzystnego kredytu gotówkowego, nawet przy wnioskowaniu online, w ciągu kilkunastu minut od chwili złożenia wniosku. Na decyzję nie trzeba więc obecnie długo czekać, co pozwala zrównać ze sobą szybkość udzielania kredytów i pożyczek – w banku i w firmach pozabankowych.

Umowa kredytu gotówkowego

Zgodnie z prawem umowa kredytu gotówkowego powinna być zawarta na piśmie, jeśli udzielany jest on na kwotę 1000 zł lub wyższą. W ramach takiej umowy bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji klienta, na oznaczony czas, kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel (np. konsumpcję). W tej samej umowie kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z zobowiązania na warunkach określonych w jej treści. W art. 69. Prawa bankowego dodano, że zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami klient musi dokonać w umówionym uprzednio terminie.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Za sprawą obniżanych drastycznie w 2020 roku podstawowych stóp procentowych w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) działającą przy Narodowym Banku Polskim(NBP), można dziś zaciągać w polskich bankach kredyty z niskim oprocentowaniem.

Kodeks cywilny przewiduje maksymalną wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek – wartość ta może osiągnąć dwukrotność odsetek ustawowych. Odsetki te wynoszą tyle, ile suma stopy referencyjnej i 3,5 punktu procentowego, czyli obecnie jest to 3,6 proc. W rezultacie najwyższe aktualnie (październik 2020 roku) oprocentowanie kredytu gotówkowego, jak i pożyczki pozabankowej to 7,2 proc. w skali roku.

Spłata kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy zaciągnięty w banku musi być spłacany zgodnie z harmonogramem, który jest załącznikiem do zawieranej z bankiem umowy. Taki harmonogram uwzględnia terminy comiesięcznej płatności raty kapitałowo-odsetkowej wraz np. ze składką na ubezpieczenie spłaty zobowiązania. Klient ma jednak możliwość spłacenia całości lub części kredytu przed terminem wskazanym w umowie.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Możliwość przedterminowej spłaty całości lub części zobowiązania zagwarantowana jest przepisami ustawy o kredycie konsumenckim (art. 48). W umowie z bankiem powinny być wskazane warunki wcześniejszej całościowej lub częściowej spłaty. Niewykluczone, że bank pobierze z tego tytułu pewne dodatkowe opłaty. W przypadku kredytu konsumenckiego obowiązkiem kredytodawcy jest proporcjonalne obniżenie i dokonanie zwrotu wszystkich kosztów kredytowania.

Złóż wniosek o pożyczkę gotówkową

Chcesz zaciągnąć korzystną pożyczkę z niskim oprocentowaniem? Złóż wniosek tutaj. Podaj interesującą Cię kwotę, okres spłaty, dane adresowe, osobowe, informacje o zatrudnieniu i pozostałe, których potrzebujemy. Wnioskiem zajmiemy się natychmiast po jego otrzymaniu. Pieniądze mogą trafić na Twoje konto nawet w ciągu kilku minut!

Uzyskaj szybką pożyczkę online w łatwy sposób

100 zł200000 zł
61 dni120 miesięcy

Rata miesięczna *

227

Odsetki i prowizje *

438
Rzeczywista roczna stopa oprocetnowania zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów wynosi 11,87% przy założeniu, że kwota pożyczki wynosi 10 000 zł z oprocentowaniem 9,5% a jej okres trwania 5 lat. Kwota do spłaty pożyczki wynosi wówczas w sumie 12 240 zł, co stanowi 204 zł miesięcznie. Do informacji na temat faktycznych końcowych odsetek w danym roku, czasu spłaty pożyczki i miesięcznej raty można mieć wgląd w umowie. Pożyczkodawcy przedstawiają spersonalizowaną umowę pożyczki każdemu klientowi. Rzeczywiste oprocentowanie w ciągu roku może wynosić od 11,87% do 1253,65%, a czas spłaty od 61 dni do 120 miesięcy. Kwota pożyczek może wynosić od 100 zł do 200 000 zł.

Powiązane artykuły