Kredyt refinansowy – co to jest refinansowanie kredytu?

Kredyt refinansowy – najważniejsze informacje

Wraz z upływem czasu często zmieniają się warunki kredytowania na rynku bankowym. Może okazać się więc, że dotychczasowy kredyt jest drogi w porównaniu z obecnymi ofertami. Klient nie musi godzić się na to, by spłacać drogie zobowiązanie. Opcja zaciągnięcia refinansowanego kredytu jest dla niego wyjściem, które powinien rozważyć w przypadku wieloletniej spłaty zobowiązania hipotecznego. Co to jest refinansowanie kredytu? Na czym to polega?

Kredyt refinansowy – najważniejsze informacje

Co to jest kredyt refinansowy – definicja

Wielu kredytobiorców hipotecznych może zastanawiać się, czy kredyt refinansowy jest opłacalnym rozwiązaniem i kiedy warto się na niego zdecydować. Jednak na początku należy dowiedzieć się, co to jest kredyt refinansowy? Definicja przyjmowana powszechnie stanowi, że jest to zobowiązanie zaciągane w innym banku dla natychmiastowej spłaty kredytu. Najczęściej refinansowanie odbywa się w ramach transakcji bezgotówkowej, międzybankowej.

Polega to na tym, że bank, w którym zaciągany jest kredyt refinansowy, dokonuje spłaty dotychczasowego, jednego zobowiązania udzielonego wcześniej.

Kredyt refinansowy – dla kogo przeznaczony?

Refinansowanie przeznaczone jest dla klienta, który ma już zaciągnięty kredyt hipoteczny i chciałby całkowicie zmienić warunki kredytowania, zaś jego dotychczasowy bank nie pozwala na renegocjowanie umowy. Teoretycznie można refinansować kredyty gotówkowe, samochodowe i tym podobne. W praktyce jednak banki najczęściej udzielają kredytów refinansowych dotyczących spłaty zobowiązań długoterminowych zaciąganych zarówno przez konsumentów, jak i przez przedsiębiorców, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Do przyznania kredytu refinansowego wymagane są:

  • Posiadanie już zaciągniętego kredytu w innym banku.
  • Odpowiednio wysoka zdolność kredytowa i dobra historia kredytowania.
  • Uzyskanie zgody na transakcję bezgotówkową dokonywaną pomiędzy instytucjami, czyli bank musi zgodzić się na spłatę zobowiązania przez nową instytucję kredytującą.

Kredyt refinansowy – kiedy się zdecydować?

Nie zawsze podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu refinansowego będzie dobrym wyborem. Warto się nim zainteresować, gdy warunki kredytowania dotychczasowego zobowiązania, zwłaszcza hipotecznego, wieloletniego są zdecydowanie gorsze od tych, jakie oferowane są przez banki aktualnie. Kredyt refinansowy opłaca się tylko wówczas, gdy koszty nowego produktu, na obecnych warunkach, są znacznie niższe od spłacanego zobowiązania. Warto wyliczyć sobie całkowite oszczędności związane z refinansowaniem, czyli od kwoty całkowitego kosztu starego zobowiązania odjąć koszty operacyjne.

Całkowity koszt starego kredytu obejmuje kwotę, jaką klient musi spłacić w ramach dotychczasowego kredytu. Z kolei koszty operacyjne dotyczą prowizji, jaka może być naliczona w banku za dokonanie całkowitej, wcześniejszej spłaty zobowiązania. Doliczyć trzeba do tej puli prowizję za udzielenie kredytu refinansowego, koszty wyceny nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego oraz koszty dokonania wpisów w księdze wieczystej nieruchomości.

Jeśli oszczędności są znaczne, warto skorzystać z kredytu refinansowego. Jeszcze więcej klient zaoszczędzi, jeśli nowy bank nie pobierze prowizji za przyznanie zobowiązania.

Kredyt refinansowy – jakie są rodzaje?

Refinansowanie kredytów może obejmować właściwie dowolne zobowiązania. Można wyróżnić kilka rodzajów takiego produktu:

  • kredyt refinansowy hipoteczny,
  • kredyt refinansowy inwestycyjny,
  • kredyt refinansowy gotówkowy,
  • pożyczka refinansowa, w tym pożyczka pozabankowa.

Najbardziej popularne jest refinansowanie kredytu hipotecznego, które polega na przeniesieniu do innego banku zobowiązania z zabezpieczeniem hipotecznym, zaciągniętego na potrzeby nabycia nieruchomości mieszkalnej czy budowy domu jednorodzinnego. Wynika to przede wszystkim z tego, że kredyty hipoteczne z reguły mają długi okres spłaty. Jeżeli w trakcie kredytowania warunki proponowane przez banki diametralnie się zmienią, wówczas można znaleźć tańsze oferty produktów o podobnym charakterze i skorzystać z atrakcyjnego kredytu refinansowego hipotecznego. Wymaga on ustanowienia hipoteki na nieruchomości na rzecz nowego banku.

Przedsiębiorcom z kolei proponuje się nieco inną odmianę takiego produktu. Jeśli firma zaciągnęła kredyt inwestycyjny na niezbyt korzystnych warunkach, może zdecydować się na kredyt refinansowy inwestycyjny. Z uwagi na wysokie ryzyko ponoszone przez bank, sytuacja finansowa firmy musi być dobra, by otworzyła ona sobie drogę do tańszego kredytowania.

Rodzaje kredytów refinansowych obejmują ponadto kredyt gotówkowy refinansowy i pożyczkę refinansową. Przy zaciągnięciu kredytu lub pożyczki bez zabezpieczenia na bardzo niekorzystnych warunkach, np. z wysokim poziomem oprocentowania, można z czasem pomyśleć o refinansowaniu. Pozwala ono również na zerwanie współpracy z dotychczasowym bankiem, jeśli nie układa się ona dobrze.

Kredyt refinansowy – na jakich zasadach jest udzielany?

Zasadniczo kredyt refinansowy przydzielany jest na podobnych warunkach jak produkt pierwotny, który zostaje spłacony przy okazji operacji refinansowania. Charakteryzuje go ta sama:

  • Kwota zobowiązania, z wyłączeniem odsetek, prowizji i innych opłat.
  • Forma zabezpieczenia spłaty kredytu – jeśli jest to refinansowanie kredytu hipotecznego, to zabezpieczenie w formie hipoteki na nieruchomości mieszkalnej jest przenoszone na nowy bank.
  • Termin ostatecznej spłaty zobowiązania.

Zmianie ulegają za to wysokość oprocentowania kredytu, formy jego ubezpieczenia czy wysokość spłacanych rat kapitałowo-odsetkowych. Raty mogą być regulowane w formule rat malejących lub stałych w okresie kredytowania.

Właściwie zawsze kredyt refinansowy jest udzielany klientom przez inny bank niż ten, który pierwotnie przyznał zobowiązanie. Jeśli jednak jest to ta sama instytucja bankowa, wówczas mowa jest właściwie nie o refinansowaniu, tylko o renegocjacji warunków zobowiązania.

Kredyt refinansowy – jakie dokumenty są potrzebne?

Do uzyskania kredytu refinansowego na pewno wymagany będzie wniosek wypełniony przez klienta na formularzu bankowym. Oprócz wniosku kredytowego banki mogą oczekiwać od innych dokumentów, w tym zaświadczenia o wysokości i źródle uzyskiwanych dochodów.

By skutecznie refinansować kredyt, konieczne jest też przygotowanie dokumentu, na którym będzie widniała pozostała do spłaty kwota dotychczasowego zadłużenia. Do swojego obecnego banku należy więc wystosować wniosek o wydanie zaświadczenia o zobowiązaniu. Bank będzie musiał zbadać, czy klienta stać na refinansowanie kredytu mieszkaniowego czy gotówkowego lub innego zobowiązania, by nie ponosić dodatkowych kosztów i ryzyka związanego z finansowaniem.

Kredyt refinansowy – jakie jest oprocentowanie?

Nie można w sposób jednoznaczny określić, ile wynosi oprocentowanie kredytu refinansowego. Zależy to od aktualnej, często indywidualnie składanej klientowi, oferty kredytowej. Refinansowanie zasadniczo powinno pozwalać na zmniejszenie oprocentowania, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów całkowitych produktu.

Powiązane artykuły