Kredyt na wykończenie domu lub mieszkania | Saverium

Kredyt na wykończenie domu – najważniejsze informacje

Banki udzielają klientom kredytów celowych, jak np. kredyt hipoteczny czy samochodowy, jak i takich o dowolnym przeznaczeniu, czego przykładem jest kredyt gotówkowy. Który produkt spełni oczekiwania klientów chcących sfinansować koszty wykończenia domu lub mieszkania? Warto zaciągnąć kredyt na wykończenie domu. Co można kupić za pieniądze uzyskane od banku?

Kredyt na wykończenie domu – najważniejsze informacje

Co to jest kredyt na wykończenie domu?

Zakup lub budowa domu nie kończy kosztów, jakie muszą ponieść właściciele. O ile obiekt nie jest kupowany w stanie pod klucz, nadającym się od razu do zamieszkania, trzeba liczyć się z pewnymi wydatkami, które rosną proporcjonalnie do tego, w jakim stanie technicznym i estetycznym znajduje się lokal. Stary dom, ze starymi instalacjami i wykończeniem wnętrz nadaje się do generalnego remontu.

Koszty wykończenia i wyposażenia domu można pokryć z własnej kieszeni lub zdecydować się na kredyt na wykończenie nieruchomości. Może być to kredyt gotówkowy, który przeznaczyć można na dowolne zakupy, bez konieczności zgłaszania ich do banku w ramach wniosku. Jednocześnie na takie cele jak wykończenie domu w stanie surowym można zaciągnąć kredyt hipoteczny, ale w tym przypadku trzeba już podać do banku, po co na te pieniądze oraz ustanowić zabezpieczenie spłaty w postaci wpisu hipoteki na rzecz banku kredytującego do księgi wieczystej nieruchomości.

Kredyt hipoteczny na wykończenie domu

Już podczas ubiegania się w banku o kredyt hipoteczny na budowę lub zakup domu można od razu powiększyć jego kwotę o środki na wyposażenie domu czy kredyt na wykończenie obiektu. Co można kupić w jego ramach? Można zrealizować prace wykończeniowe, jakie zaplanowane zostały we wniosku. Także po zakupie domu można wziąć zobowiązanie na jego wykończenie. Służyć będzie jednak temu raczej pożyczka hipoteczna niż kredyt jako taki.

Kredyt hipoteczny może służyć wykańczaniu domu, ale rzadko kiedy bank zgodzi się na to, by sfinansować z niego wyposażenie nowego lokum. Pożyczka gotówkowa nie ma takich ograniczeń, dlatego spożytkować można ją dowolnie. Możliwe jest wówczas zaciągnięcie kredytu nawet na 100 000 zł na wykończenie domu.

Kredyt gotówkowy na wykończenie domu

Na potrzeby wykończenia domu i uzupełnienia jego wyposażenia można zaciągnąć kredyt gotówkowy. To produkt, który nie wymaga podawania celu, na jaki przeznaczone zostaną pieniądze udostępnione klientowi przez bank. Kredytobiorca ma swobodę w dysponowaniu środkami. Taki kredyt na wykończenie domu nie ogranicza, co można kupić w ramach finansowania zewnętrznego. W praktyce można na kredyt gotówkowy wyposażyć mieszkania w sprzęt RTV i AGD, zrobić wykończenie sufitów i podłóg i jeszcze zapłacić za nowe komputery dla domowników.

Jeśli klient poszukuje środków na wyposażenie domu, zwykle nie ma możliwości otrzymania kredytu hipotecznego. Może za to postarać się w dowolnie wybranym banku o kredyt gotówkowy, który może mu zostać udzielony na uproszczonych warunkach.

Zalety kredytu na wykończenie domu

Można zastanawiać się, czy wybrać kredyt na wykończenie domu z zabezpieczeniem hipotecznym czy bez niego. Najłatwiej można zaciągnąć kredyt gotówkowy na wyposażenie domu i na jego wykończenie, a cele tego zobowiązania nie są ściśle określone. Jednak należy powiedzieć, że będzie on droższy od kredytu hipotecznego, który przeznaczyć możesz na wykończenie pomieszczeń w nowowybudowanym domu.

Zalety kredytu hipotecznego na wykończenie domu można przedstawić w następujący sposób:

  • potencjalnie wysoka maksymalna kwota kredytu, ograniczona jedynie zdolnością kredytową klienta,
  • długi okres kredytowania,
  • możliwość rozłożenia spłaty długu na wiele, niskich rat,
  • najtańsza opcja finansowania na rynku w porównaniu z innymi kredytami na wykończenie domu.

Niestety, kredyt hipoteczny na wykończenie mieszkania wymaga wniesienia wkładu własnego, w wysokości 20 proc. wartości planowanych prac wykończeniowych, choć połowę wkładu można zastąpić ubezpieczeniem niskiego wkładu. Kredytobiorca musi też liczyć się z koniecznością dopełnienia wielu formalności przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny na wykończenie domu w stanie surowym, np. konieczne jest sporządzenie kosztorysu i haromonogramu prac.

Kredyt na wykończenie domu – co można kupić?

Jeśli zaciągany jest kredyt hipoteczny na wykończenie domu, to można nim sfinansować wydatki ponoszone na:

  • wykańczanie powierzchni ścian i sufitów – malowanie i tynkowanie,
  • grodzenie powierzchni użytkowej z użyciem ścianek działowych,
  • układanie i wykańczanie podłóg,
  • montaż instalacji elektrycznej, hydraulicznej, gazowej, kanalizacyjnej,
  • montaż wszystkich niezbędnych sanitariatów.

Istnieje możliwość pokrycia takim kredytem kosztów robocizny wykonanej przez firmę zatrudnioną do przeprowadzania prac. Natomiast jeśli chodzi o zakupy realizowane na kredyt hipoteczny na wykończenie mieszkania, to można z niego kupić wszelkie materiały budowlano-wykończeniowe. Nie ma możliwości zakupu z kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym elementów ruchomych, które nie są trwale związane z obiektem.

Jeśli zaciągany jest kredyt hipoteczny na wykończenie domu w stanie surowym czy też kredyt na wykończenie domu z rynku wtórnego, ważnym elementem przy wnioskowaniu o niego w banku jest nie tylko wniosek, ale również kosztorys prac. Jest to dokument, który pokazuje, jakie cele mają zostać spełnione przy użyciu przyznanych środków. Do wniosku trzeba dołączyć zatem szczegółowy kosztorys wraz z harmonogramem działań. Będzie to konieczne przy ubieganiu się o dodatkowy kredyt na wykończenie domu w ramach zaciąganego kredytu na jego zakup, jak i w przypadku oddzielnego zobowiązania zabezpieczonego hipoteką przeznaczoną wyłącznie na sfinansowanie prac wykończeniowych.

Kosztorys będzie najpewniej zbędny, jeśli klient zdecyduje się na gotówkowy kredyt na wykończenie domu lub na pożyczkę hipoteczną. Nie musi on wtedy informować banku, na co chce wydać pieniądze.

Przy zaciąganiu kredytu na wyposażenie domu w formie pożyczki hipotecznej lub kredytu gotówkowego bank nie kontroluje, jak wydawane są takie środki, dlatego klient zyskuje pełną swobodę dysponowania nimi.

Kredyt na wykończenie domu w stanie surowym

Potencjalnie wydatki w przypadku planowania wykończenia domu w stanie surowym – otwartym lub zamkniętym, mogą być bardzo wysokie. Zaciągnięcie kredytu gotówkowego natomiast może obciążyć klienta wysokimi kosztami, a przy tym zadłużenie będzie musiało być spłacone stosunkowo szybko, przy dużych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych.

Znacznie lepszą alternatywą wydaje się kredyt lub pożyczka z zabezpieczeniem hipotecznym. W przypadku kredytu na wykończenie domu w stanie surowym można jednocześnie zaciągnąć zobowiązanie na budowę domu, jak i na jego wykończenie. To kredyt budowlano-hipoteczny, który po wybudowaniu nieruchomości zabezpieczony jest jej hipoteką i wpisem banku do księgi wieczystej. Kredyt hipoteczny na wykończenie domu wypłacany jest głównie w transzach, które uruchamiane są w miarę postępu w budowie czy wykańczania lokalu mieszkalnego.

Kredyt na wyposażenie domu

Jeśli planowane są wydatki związane jedynie z wyposażeniem domu w meble i sprzęty, które nie są trwale związane z konstrukcją budynku, tj. z podłogą, ścianami czy sufitem, wówczas najprawdopodobniej nie będzie możliwości skorzystania z kredytu hipotecznego. Można za to zaciągnąć prosty kredyt gotówkowy na wykończenie mieszkania. Klient nie musi wnosić wkładu własnego, jak w przypadku kredytowania hipotecznego, a po spełnieniu wymogów związanych z odpowiednio wysoką zdolnością i dobrą historią kredytowania, może otrzymać w dosyć krótkim czasie wypłatę pieniędzy z pożądanego zobowiązania na swoje konto bankowe.

Powiązane artykuły