Kredyt samochodowy – pożyczka na samochód 2022

Kredyt samochodowy – najważniejsze informacje

Do udzielania kredytów uprawnione są jedynie instytucje bankowe – głównie banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. W ofercie mają one zobowiązania dowolnego przeznaczenia, jak i celowe. Do tej drugiej grupy zalicza się kredyt samochodowy. Dowiedz się więcej, czym on jest i jakie inwestycje możesz zrealizować za jego pośrednictwem.

Kredyt samochodowy – najważniejsze informacje

Co to jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy jest produktem bankowym, przeznaczonym na zakup pojazdu mechanicznego, nie tylko samochodu. Pieniądze pochodzące z niego muszą być wydatkowane przez klienta w zadeklarowany we wniosku sposób, na przykład na zakup nowego samochodu od konkretnego zbywcy. Banki mogą oferować zarówno kredyt na samochód, jak i pożyczkę samochodową na uproszczonych warunkach. Czasami można zaciągnąć takie zobowiązanie wraz z dodatkowym kredytem gotówkowym, do dowolnego wykorzystania.

Rodzaje kredytów samochodowych

Istnieją trzy podstawowe rodzaje kredytów samochodowych, które wyróżnione zostały na podstawie tego, w jaki sposób są one spłacane. Może to być kredyt na zakup samochodu:

 • standardowy,
 • balonowy,
 • jednoratalny (jednoratowy).

Standardowy kredyt na auto spłacany jest co miesiąc, w ramach ustalonego harmonogramu, a na konto banku musi trafić odpowiednia kwota raty kapitałowo-odsetkowej, w wysokości ustalonej w umowie. Taki produkt właściwie nie wymaga posiadania wkładu własnego.

Inaczej wygląda to w przypadku kredytu jednoratowego, który przeznaczony jest dla klientów wpłacających sprzedającemu pewną część wartości pojazdu ze środków własnych. Może to być na przykład połowa wartości pojazdu. Wówczas mówi się o kredycie „50 na 50”. Połowę pokrywa kupujący – kredytobiorca, a połowa jest kredytowana. Kredyt na samochód w tej formie spłacany jest w ramach jednej raty, na koniec okresu umowy.

Ciekawym rodzajem zobowiązania jest kredyt balonowy, który polega na tym, że klient regularnie spłaca niskie raty kapitałowo-odsetkowe, które obejmują przykładowo 60–80 proc. wartości pojazdu, a ostatnia balonowa rata jest spłacana na koniec jednorazowo. To tak zwana rata z wykupem. Zaletą takiego kredytu na zakup samochodu jest to, że przez cały okres spłaty, trwający zwykle od 2 do 5 lat, klient może swobodnie korzystać z pojazdu i płacić niskie raty. Niekiedy w ogóle nie płaci on raty balonowej, tylko decyduje się na odsprzedanie pojazdu bankowi i zakup nowego, w wybranej formie finansowania.

Co należy wiedzieć o kredycie samochodowym?

Zanim klient zaciągnie kredyt na auto, powinien mieć świadomość, na jakie najważniejsze kwestie z nim związane warto zwrócić szczególną uwagę. Czy chcesz wziąć kredyt na samochód używany czy nowy? Banki są skłonne udzielić zobowiązania na auto z drugiej ręki, choć musi ono mieć nie więcej niż na przykład 6–8 lat.

Co istotne, przez cały okres spłaty kredytu samochodowego w banku klient jest właścicielem pojazdu, choć niekoniecznie może nim dowolnie rozporządzać, ponieważ auto jest zabezpieczeniem spłaty zobowiązania. Jeśli kredytobiorca nie spłaci zobowiązania samochodowego, wówczas instytucja, która finansowała zakup ma prawo dochodzić swoich wierzytelności i przejąć w związku z nimi pojazd, w celu jego sprzedaży.

Przed podpisaniem umowy trzeba sprawdzić, jak ustanawiane są zabezpieczenia spłaty. Czy stanowi je tylko samochód, czy na przykład również cesja praw z umowy ubezpieczenia AC albo depozyt karty pojazdu lub zastaw rejestrowy.

Na jakich warunkach przyznawany jest kredyt samochodowy?

Podobnie jak każdy inny kredyt, także kredyt na samochód udzielany jest na określonych warunkach wskazanych przez bank. Trzeba podkreślić, że nie tylko auto może być przedmiotem finansowania i niekoniecznie musi być to nowy pojazd. Przedmiotem kredytowania mogą być również:

 • motocykl,
 • quad,
 • skuter,
 • łódź,
 • helikopter,
 • przyczepa.

Warto sprawdzić w banku, który udzielić ma kredytu na auto, jakie pojazdy mogą być kredytowane w ramach takiego zobowiązania. Jeśli bank zdecyduje się na sfinansowanie nabycia samochodu używanego, najprawdopodobniej wskaże maksymalny wiek auta w momencie spłaty ostatniej raty. Może być to na przykład 6–8 lat lub 8-10 lat.

Kto może skorzystać z kredytu samochodowego?

Szanse na kredyt na zakup samochodu mają tylko ci klienci, którzy posiadają odpowiednio wysoką zdolność kredytową oraz mogą pochwalić się dobrą historią w Biurze Informacji Kredytowej. Niska zdolność może być niwelowana poprzez dodatkowe zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

Banki dokładnie weryfikują zdolność kredytową potencjalnych klientów. Starając się o zobowiązania na samochód, trzeba złożyć wymagane dokumenty. Mają one stanowić potwierdzenie, że stać cię na zadłużenie tego rodzaju i prawdopodobnie będziesz spłacać regularnie raty kapitałowo-odsetkowe.

Kredyt samochodowy a kredyt gotówkowy

Symulacja kredytu samochodowego i kredytu gotówkowego pokaże, które rozwiązanie pozwalające na finansowanie zewnętrzne nabycia pojazdu mechanicznego będzie korzystniejsze dla klienta. Kredyt samochodowy może być tańszy od kredytu gotówkowego, ponieważ jest zobowiązaniem celowym, z zabezpieczeniem w postaci kupowanego pojazdu. Jeśli celem nabywcy jest zakup wieloletniego auta, a ponadto potrzebuje on pieniędzy na niezbędne naprawy, kredyt gotówkowy może być jedynym wyjściem z sytuacji. W tym przypadku trzeba jednak liczyć się z koniecznością poniesienia nieco wyższych kosztów.

Kredyt samochodowy – jakie dokumenty są potrzebne?

Ubieganie się o kredyt samochodowy wymaga złożenia wniosku na druku bankowym, do którego trzeba dołączyć określone dokumenty. Na liście załączników znaleźć powinny się:

 • kopia dokumentu tożsamości kredytobiorcy,
 • zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów, na przykład z zakładu pracy,
 • dokumenty związane z samochodem, na przykład faktura zakupu lub umowa kupna i sprzedaży pojazdu, kserokopia dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu czy zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu do rejestru zastawów.

Kredyt na auto wypłacony zostanie po ustanowieniu zabezpieczeń i potwierdzeniu faktu, że pojazd został ubezpieczony.

Kredyt na zakup samochodu używanego

Pojazd używany również może być przedmiotem kredytu samochodowego. Kredyt na takie auto zostanie udzielony, jeśli nie jest ono zbyt stare. Niektóre banki udzielają zobowiązań na pojazdy mające nie więcej niż 6–10 lat albo i mniej. Większość takich produktów finansowych ma niestety wyższe oprocentowanie od innych kredytów na samochody. Najtańszy kredyt na auto można uzyskać jednak na pojazd nowy. Przy zakupie używanego samochodu trzeba liczyć się z możliwością ograniczonego okresu spłaty.

Kredyt samochodowy – jakie raty?

Kredytobiorcy najczęściej mogą zadecydować, jaka będzie rata kredytu samochodowego: malejąca czy rosnąca. Taki wybór jest niemożliwy w przypadku kredytów samochodowych jednoratalnych i balonowych. Raty malejące polegają na tym, że początkowo kredytobiorcy spłacają raty w wyższej wysokości, a kwoty maleją wraz z uregulowaniem większej części kapitału. Dzięki temu kredyt samochodowy może być jeszcze tańszy. Natomiast przy zobowiązaniu w ratach równych ich wysokość jest z góry znana. Początkowo jednak klient spłaca w większej części odsetki, a kapitał nadal pozostaje do uiszczenia, dlatego w ogólnym rozrachunku taki kredyt na zakup samochodu staje się droższy.

Wybór malejącej raty kredytu samochodowego zarezerwowany jest tylko dla klientów, którzy mają wysoką zdolnośćkredytową. Wymaga on bowiem spłaty wyższych rat na początku okresu kredytowania.

Kredyt samochodowy przez internet (online)

Gdzie szukać kredytu samochodowego? Obecnie część banków daje możliwość wnioskowania o taki produkt w trybie online. Całkowicie przez internet można zaciągnąć kredyt na auto nowe lub kredyt na samochód używany. Trzeba tylko dopełnić wszystkich formalności i złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Uzyskaj szybką pożyczkę online w łatwy sposób

100 zł200000 zł
61 dni120 miesięcy

Rata miesięczna *

227

Odsetki i prowizje *

438
Rzeczywista roczna stopa oprocetnowania zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów wynosi 11,87% przy założeniu, że kwota pożyczki wynosi 10 000 zł z oprocentowaniem 9,5% a jej okres trwania 5 lat. Kwota do spłaty pożyczki wynosi wówczas w sumie 12 240 zł, co stanowi 204 zł miesięcznie. Do informacji na temat faktycznych końcowych odsetek w danym roku, czasu spłaty pożyczki i miesięcznej raty można mieć wgląd w umowie. Pożyczkodawcy przedstawiają spersonalizowaną umowę pożyczki każdemu klientowi. Rzeczywiste oprocentowanie w ciągu roku może wynosić od 11,87% do 1253,65%, a czas spłaty od 61 dni do 120 miesięcy. Kwota pożyczek może wynosić od 100 zł do 200 000 zł.

Powiązane artykuły