Najczęściej zadawane pytania | Saverium.pl

Najczęściej zadawane pytania

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami, zanim się z nami skontaktujesz. Możesz tu znaleźć odpowiedź której szukasz w szybszy sposób.

Wnioskowanie o pożyczkę

Każdy, kto ma co najmniej 18 lat i posiada obywatelstwo polskie oraz polskie konto bankowe.

Po prostu wybierz emeryturę jako źródło dochodów i wypełnij datę przejścia na emeryturę.

Jeśli jesteś bezrobotny, nadal możesz ubiegać się o pożyczkę. Jednak wiele banków wymaga pewnego poziomu stałych dochodów, aby móc spłacić kredyt.

Decyzja kredytowa

Saverium.pl tworzy zapytania o oferty kredytowe i wysyła je do wielu banków. Każdy bank podejmuje własną decyzję dotyczącą danej pożyczki, i nie możemy mieć wpływu na te decyzje. Niektóre wnioski są odrzucane z nieznanych dla nas powodów, tak jak nie znamy powodów akceptacji niektórych z wniosków. Częstym powodem odrzucenia wniosku o pożyczkę jest niespełnienie przez wnioskodawce kryteriów dotyczących dochodów lub poziomu zadłużenia.

Możesz ubiegać się o pożyczkę nawet przy słabej ocenie zdolności kredytowej (scoringu kredytowego). Jednak banki zazwyczaj nie oferują pożyczki takim wnioskodawcom.

Każdy kto ma przynajmniej 18 lat może ubiegać się o pożyczkę. Niektóre banki mogą mieć różne ograniczenia wiekowe i mogą na ich podstawie podjąć decyzję dotyczącą przyznawania pożyczki.

Przed zaakceptowaniem oferty pożyczki prosimy o upewnienie się czy jest ona na prawdę potrzebna oraz przeanalizowanie swojej zdolności do jej spłaty. Należy zwrócić wyjątkową uwagę na wypaski losowe które mogłyby utrudnić wywiązanie się z umowy pożyczki. Powinny one być wliczone w ryzyko związane z nabyciem produktów finansowych.