Kredyt odnawialny – jak działa? Najważniejsze informacje

Kredyt odnawialny – najważniejsze informacje

Banki udzielają kredytów różnego rodzaju – celowych i pozwalających na realizację dowolnych przedsięwzięć wymagających zewnętrznego finansowania. Jednym z zobowiązań, w przypadku których cel nie jest określany przez klienta, jest kredyt odnawialny. Jest to specyficzny rodzaj produktu bankowego, który jest wykorzystywany wielokrotnie przez klienta w ramach jednego limitu.

Kredyt odnawialny – najważniejsze informacje

Co to jest kredyt odnawialny?

Specyficzna forma kredytu odnawialnego czyni z niego produkt wyjątkowy w ofercie banków. Czym się charakteryzuje? Co to jest i kiedy można z niego skorzystać? Kredyt odnawialny jest produktem, który polega na tym, że bank udziela zobowiązania w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym klienta. Wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od zdolności kredytowej klienta, oferty bankowej oraz od historii kredytowania danego wnioskującego.

Kredyt lub limit odnawialny – czym jest już wiadomo, ale jak go otrzymać i jak korzystać z pieniędzy banku?

Jak działa kredyt odnawialny?

Po przeprowadzeniu procesu kredytowego i zweryfikowaniu zdolności, klient otrzymuje właściwy dla niego limit do dowolnej dyspozycji, który jest zarezerwowany na jego koncie. Dlatego konieczne jest posiadanie przez kredytobiorcę rachunku w banku, który udziela kredytu odnawialnego. Czasem wystarczające okazuje się, że klient zadeklaruje, że takie konto otworzy z dniem przyznania mu limitu.

Co istotne i specyficzne dla kredytu odnawialnego, to fakt, że jego wartość powiększa wysokość środków finansowych, jakie klient posiada na swoim koncie oszczędnościowo-rozliczeniowym. Przez cały czas trwania umowy z bankiem, która z reguły zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością odnowienia limitu po tym czasie, kredytobiorca może korzystać z pieniędzy z kredytu odnawialnego. Jednak sięga po nie, jak wypłaci lub wyda w formie bezgotówkowej wszystkie swoje pieniądze, jakie miał na koncie. Od tego momentu korzysta z limitu odnawialnego, ale każda kwota wpływająca na rachunek automatycznie powoduje, że limit jest spłacany. Nie ma tu więc żadnego harmonogramu spłaty, jakiego musiałby przestrzegać klient. Dlatego może on wielokrotnie wykorzystywać limit odnawialny i regulować go kolejnymi wpłatami na konto, bez względu na źródło ich pochodzenia.

Kredyt odnawialny vs debet – różnice

Zarówno w przypadku limitu odnawialnego, jak i debetu na koncie osobistym, masz do czynienia z pieniędzmi banku, z których możesz skorzystać w podbramkowych sytuacjach, kiedy skończą ci się twoje pieniądze na rachunku. Jednak pamiętaj, że kredyt odnawialny i debet na koncie nie są takimi samymi produktami, choć mają wiele cech wspólnych. Warto mieć na uwadze, że przy zaciąganiu kredytu odnawialnego i uzyskaniu debetu na koncie osobistym, korzystasz dowolnie z pieniędzy przyznanych ci przez bank.

Wiedz jednak, że debet na koncie jest produktem przeznaczonym wyłącznie dla posiadaczy ROR-ów, czyli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w tym samym banku. Kredyt odnawialny, nazywany też linią kredytową lub limitem odnawialnym i wymaga podpisania umowy z bankiem, choć można to zrobić przy zachowaniu minimum formalności. Przyznawany jest często w znacznie większym limicie niż debet na koncie.

Te dwa produkty różni też okres spłaty i koszty ponoszone przez klientów. Kredyt odnawialny wiąże się z koniecznością uiszczenia prowizji za jego przyznanie, ale za to można go spłacać nawet przez cały rok – tak jak ci wygodnie. Natomiast debet przyznawany może być za darmo, choć konieczne jest uregulowanie zobowiązania wobec banku nawet w ciągu jednego miesiąca.

Kredyt odnawialny vs kredyt gotówkowy

Na czym polega różnica pomiędzy wspomnianymi produktami? Otóż kredyt gotówkowy nie jest przypisany do konta bankowego, a limit odnawialny już tak. Wcale nie musisz mieć rachunku w instytucji, w której uzyskałeś kredyt gotówkowy, ale formalności związane z jego udostępnianiem będą bardziej zaawansowane niż przy otwieraniu limitu odnawialnego w istniejącym już od pewnego czasu koncie oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Kredyt odnawialny i gotówkowy spożytkujesz na dowolne cele, a przy tym mogą one być udzielane w podobnej wysokości i z podobnym oprocentowaniem. Najwyraźniejsza różnica pomiędzy nimi tkwi w tym, że kredyt gotówkowy spłacasz według z góry określonego harmonogramu, a odnawialny regulowany jest automatycznie przy każdorazowej wpłacie na konto bankowe. Z limitu odnawialnego na rachunku możesz korzystać w ten sposób wielokrotnie, czego nie można powiedzieć o kredycie gotówkowym.

Na jakich warunkach jest udzielany kredyt odnawialny?

Podstawowym wymogiem przyznawania kredytów bankowych, w tym kredytu odnawialnego, jest posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności i dobrej historii w Biurze Informacji Kredytowej. Poza tym konieczne jest konto w tym samym banku lub złożenie deklaracji, że klient je otworzy. Dla tych, którzy mają już rachunek w danej instytucji i zapewniają stałe wpływy, procedura przyznania kredytu odnawialnego będzie uproszczona.

Nowy klient banku przy ubieganiu się o kredyt odnawialny wraz z wnioskiem o takie zobowiązanie będzie musiał dostarczyć do instytucji dokumenty potwierdzające jego sytuację finansową, zwłaszcza te określające wysokość dochodów miesięcznych. Bank może poprosić o przyniesienie:

  • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości uzyskiwanych dochodów i rodzaju umowy o pracę,
  • deklaracji PIT za ostatni rok podatkowy,
  • wyciągu z konta bankowego, na które przelewane jest wynagrodzenie, emerytura lub renta,
  • decyzji o przyznaniu świadczenia, takiego jak emerytura czy renta,
  • książki przychodów i rozchodów czy ewidencji przychodów – w przypadku starania się o kredyt odnawialny przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dla kogo przeznaczony jest kredyt odnawialny?

Szansę na uzyskanie kredytu odnawialnego mają osoby pełnoletnie, z polskim obywatelstwem, które mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz dobrą historię kredytowania w BIK-u. Po uzyskaniu wniosku o kredyt odnawialny bank zbada, czy klienta stać na taki produkt, dlatego wyliczy wysokość zdolności kredytowej na podstawie dokumentów dochodowych.

Jakie jest oprocentowanie kredytu odnawialnego?

Ciekawą cechą, jaką przypisuje się do tego rodzaju kredytów, jest ich oprocentowanie. W jaki sposób naliczane są odsetki od takiego zobowiązania? Wyłącznie od wykorzystanej części limitu odnawialnego.

Kredyt odnawialny przez internet – online

Istnieje możliwość, aby w niektórych bankach zaciągnąć kredyt odnawialny przez internet, bez konieczności składania papierowego wniosku. O taki kredyt odnawialny można starać się poprzez elektroniczny formularz wniosku. W niektórych przypadkach udzielany jest na podstawie podpisanej własnoręcznie umowy w placówce bankowej lub za pośrednictwem kuriera.

Powiązane artykuły