Pożyczka bez bik - chwilówki online bez biku | Saverium

Pożyczka bez BIK-u – szybkie pożyczki online bez baz

Firmy pożyczkowe w materiałach reklamowych często informują potencjalnych klientów, że są w stanie udzielić pożyczkę bez weryfikacji w BIK-u. Co to oznacza?

Pożyczki chwilówki online – kredyty chwilówki przez internet

Co to jest BIK?

BIK to skrót od nazwy Biuro Informacji Kredytowej. Jest to instytucja powołana do gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania danych dotyczących zaciąganych zobowiązań kredytowych klientów banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów). Od pewnego czasu firmy pożyczkowe pozabankowe zawierają z BIK-iem umowy o współpracę i o wzajemną wymianę danych.

W BIK-u gromadzone są informacje o wszystkich udzielanych kredytach i o kredytobiorcach zaciągających takie zobowiązania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Błędem jest postrzeganie BIK-u jako czarnej listy dłużników, ponieważ przechowywane są w tej bazie zarówno wpisy negatywne – o nierzetelnych klientach, jak i pozytywne – o kredytobiorcach spłacających swoje zobowiązania terminowo.

Jak działają bazy kredytobiorców?

Każda, kto korzysta z kredytów bankowych, widnieje w rejestrach BIK-u. Zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy mogą być wciągnięci do tej bazy wraz z oznaczeniem m.in.:

 • rodzaju zaciągniętego zobowiązania,
 • wysokości kredytu,
 • terminu spłaty zobowiązania,
 • zaległych płatności – przeterminowanych i wymagalnych ratach kapitałowo-odsetkowych, jakie nie zostały uiszczone,
 • danych osobowych kredytobiorcy.

Jeśli zobowiązanie zostanie w całości spłacone przez kredytobiorcę, z BIK-u znikną takie informacje, ale klient może wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie, co oczywiście leży w jego interesie.

Baza danych BIK działa w ten sposób, że nie tylko gromadzi informacje o kredytobiorcach i części pożyczkobiorców, ale również przetwarza je, np. udostępniając raporty na temat konkretnych osób na życzenie różnych podmiotów – odpłatnie lub nieodpłatnie. Instytucja może też obliczać scoring kredytowy BIK czy też wysyłać alerty do klientów o tym, że np. ktoś próbuje na ich dane zaciągnąć zobowiązanie.

Niestety, jeśli dana osoba ma negatywne wpisy w BIK-u, które informują o opóźnieniach w spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, bank odmówi udzielenia kolejnego kredytu, ale możliwe jest w takiej sytuacji uzyskanie pożyczki chwilówki bez BIK-u, poza systemem bankowym.

Co to jest pożyczka bez BIK-u?

Jeśli firma oferuje pożyczkę bez BIK-u, wówczas klient otrzymuje informację, że może ją uzyskać bez sprawdzania przez pożyczkodawcę bazy danych BIK. Niemożliwe jest zaś zaciągnięcie kredytów bez BIK-u, ponieważ wszystkie banki, na mocy rekomendacji wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, są zobowiązane do sprawdzania tych baz przed wydaniem decyzji kredytowej, niezależnie od rodzaju udostępnianego zobowiązania.

Przy udzielaniu pożyczek bez BIK-u przez internet lub stacjonarnie firmy pożyczkowe stosują uproszczone procedury weryfikacyjne względem potencjalnych kredytobiorców. Jeśli deklarują, że udzielą szybkich pożyczek bez BIK-u, to nie będą sprawdzały takich baz przed wydaniem decyzji. Firma może jednak dokonać weryfikacji klienta w innych bazach np. BIG, KRD czy ERIF.

Jak działają pożyczki online bez BIK-u?

Pożyczka przez internet bez BIK-u jest dostępna zwykle w bardzo krótkim czasie, a kierowana jest do klientów, którzy mogą mieć w BIK-u negatywne wpisy wskazujące na brak rzetelności w spłacaniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, ale nie tylko. Z takiej oferty można skorzystać bez wychodzenia z domu. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

Czy można wziąć pożyczkę bez BIK-u przez internet?

Internet od kilku lat jest pełnoprawnym kanałem dystrybucji produktów kredytowych, a zwłaszcza pożyczkowych. Czy można zaciągnąć pożyczkę internetową bez BIK-u? Jak najbardziej. Pożyczki online na raty i spłacane jednorazowo są dostępne w licznych firmach pozabankowych, które stosują uproszczone zasady sprawdzania wniosków kredytowych swoich klientów. O ile nie ma sposobu na to, by bank udzielił kredytu bez BIK-u przez internet, o tyle pożyczka online jest jak najbardziej jest dostępna.

Przepustką do uzyskania szybkiej pożyczki online bez BIK-u jest wniosek pożyczkowy, który należy złożyć przez internet. Wystarczy w nim wpisać dane z dowodu osobistego pożyczkobiorcy, stąd też o takich ofertach mówi się pożyczki na dowód bez BIK-u. W dokumencie należy podać wysokość uzyskiwanych dochodów z określeniem źródła ich pozyskiwania oraz wysokość ponoszonych miesięcznie kosztów, np. w związku ze spłatą innych zobowiązań. Firmy pożyczkowe udzielają chwilówek od ręki bez BIK-u, nawet w ciągu 15 minut od momentu złożenia wspominanego wniosku.

Dla kogo przeznaczone są kredyty chwilówki bez BIK-u?

Przede wszystkim pożyczki pozabankowe bez BIK-u kierowane są do osób, które mają negatywne wpisy w BIK-u, a więc są wykluczone z grona potencjalnych kredytobiorców w bankach i SKOK-ach. Ponadto po chwilówki bez baz sięgną ci klienci, którym zależy na czasie i chcą jak najszybciej otrzymać pożyczkę i móc z niej dowolnie korzystać. Szybka pożyczka online bez BIK-u nie może być jednak utożsamiana z produktem dla zadłużonych, ponieważ fakt, że firma pozabankowa nie sprawdza baz BIK-u, nie oznacza, że nie zweryfikuje potencjalnego klienta w żadnej dostępnej bazie danych.

Ponadto pożyczki online bez BIK-u oferowane są wyłącznie klientom spełniającym poniższe założenia:
 • wiek ponad 18 lat lub więcej (w zależności od wybranej firmy pozabankowej),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • polskie obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • złożenie formalnego wniosku o pożyczkę,
 • przejście procedury weryfikacji tożsamości pożyczkobiorcy – np. za pomocą przelewu na symboliczną kwotę 1 zł lub 1 gr,
 • posiadanie konta bankowego założonego na dane pożyczkobiorcy w polskim banku,
 • posiadanie numeru telefonu komórkowego w polskiej sieci.

Wady i zalety pożyczek online bez BIK-u

Pożyczka online bez baz ma wiele zalet, do których zaliczają się:

 • krótki czas potrzebny na uzyskanie środków,
 • uproszczone procedury weryfikacyjne,
 • możliwość uzyskania pożyczki bez wychodzenia z domu,
 • opcja szybkiego uzupełnienia domowego budżetu,
 • wysoka dostępność pożyczki, nawet dla osób z negatywną historią kredytowania w BIK-u,
 • dowolny cel kredytowania,
 • możliwość uzyskania pierwszej pożyczki za darmo – udostępnianej nowym klientom wielu firm pożyczkowych działających na polskim rynku pozabankowym,
 • możliwość otrzymania pożyczki do domu – z obsługą prywatną pracownika firmy bankowej, choć za taki komfort zwykle pożyczkobiorcom przyjdzie dodatkowo zapłacić.

Do wad pożyczek bez BIK-u zalicza się to, że oprócz pierwszej, promocyjnej pożyczki bez dodatkowych opłat, przy każdej kolejnej trzeba płacić odsetki. RRSO ofert pożyczkowych bez BIK-u bywa wysokie, zwłaszcza w porównaniu z oprocentowaniem i całkowitym kosztem kredytowania w bankach. Minusem pożyczek online bez baz jest to, że udzielane kwoty są małe – zwykle wynoszą kilka tysięcy złotych, a ponadto należy je spłacić w krótkim czasie – 1–2 miesięcy. Pożyczkę należy zwrócić w całości na koniec okresu spłaty, a tylko czasem firma pożyczkowa decyduje się na rozłożenie jej na raty.

Pożyczka bez BIK-u – warunki otrzymania

Warunkiem otrzymania pożyczki bez BIK-u jest złożenie wniosku o zobowiązanie i zweryfikowanie tożsamości potencjalnego klienta w wymagany przez firmę pożyczkową sposób. Zwykle odbywa się to za pomocą:

 • przelewu weryfikacyjnego na symboliczną kwotę 1 zł lub 1 gr dokonywanego z konta bankowego zarejestrowanego na dane pożyczkobiorcy na konto firmy pożyczkowej,
 • aplikacji i usług automatycznie kontrolujących tożsamość pożyczkobiorcy, jak Kontomatik czy GroszConnect.

Pożyczkodawcy deklarują, że udzielają pożyczek bez BIK-u, czyli bez weryfikacji bazy Biura Informacji Kredytowej, ale mogą oni sięgnąć do innych baz. O ile nie mamy do czynienia z ofertą na chwilówki bez sprawdzania w jakichkolwiek bazach, to najprawdopodobniej pożyczkodawca przed wydaniem decyzji kredytowej skontroluje sytuację finansową klienta w bazach danych biur informacji gospodarczej, takich jak:

 • ERIF,
 • KRD – Krajowy Rejestr Długów,
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Negatywne wpisy odnotowane przez te instytucje świadczą o tym, że firma pożyczkowa ma do czynienia z nierzetelnym klientem. Najprawdopodobniej w takiej sytuacji odmówi mu udzielenia pożyczki online.

Pożyczka bez BIK-u – podsumowanie

Podsumowując kwestię udzielania pożyczek online bez BIK-u, nie są one tym samym co pożyczki online bez baz weryfikowanych przez pożyczkodawcę. W pierwszym przypadku jest to produkt, który udostępniany jest bez uprzedniego sprawdzenia bazy danych BIK-u, a w drugim – bez skontrolowania klienta w innych bazach dłużników.

Chwilówki bez weryfikacji w BIK-u charakteryzują się dużą dostępnością, ale mają przeważnie niską kwotę i krótki okres na splatę. Udzielane są one w formie bezgotówkowej, na konto klienta. Nowi pożyczkobiorcy w wielu firmach pozabankowych w Polsce mają szansę na darmową pożyczkę online bez weryfikacji w BIK-u, udzielaną w krótkim czasie, nawet w ciągu 15 minut od chwili złożenia wniosku pożyczkowego i zweryfikowania tożsamości wnioskującego.

Powiązane artykuły